Ústav
Vstup pro členy MTI
Přihlásit

Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI) je jedním ze tří ústavů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) Technické univerzity v Liberci (TUL). Vznikl 1. ledna 2007 při reorganizaci fakulty sloučením Katedry elektrotechniky, Katedry softwarového inženýrství, části Katedry řídicí techniky a části Katedry elektroniky a zpracování signálů. Začátkem roku 2013 se ústav sloučil s cca polovinou Ústavu řízení systémů a spolehlivosti. v následujícím roce 2014 se do struktury ústavu včlenila část pracovníků z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (oddělení spolehlivosti a rizik). Ústav je nyní organizačně členěn do pěti oddělení, má zhruba 65 zaměstnanců a přes 30 doktorandů.

Aktivity MTI pokrývají široké spektrum činností zejména v oblastech aplikované informatiky, databázových systémů, počítačového modelování, elektroniky a elektrotechniky, automatizovaného řízení procesů, robotických systémů a nově i v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik. Akademičtí pracovníci a doktorandi ústavu se zabývají základním i aplikovaným výzkumem, a to zejména v rámci projektů GAČR, TAČR, MPO, SGS apod. Významnou roli v aktivitách ústavu hraje aplikovaný výzkum prováděný formou doplňkové činnosti pro partnery z průmyslové sféry.

Ústav zajišťuje výuku ve všech třech stupních univerzitního vzdělávání - od bakalářského, přes navazující magisterské až po doktorandské. Pracovníci ústavu vyučují především na mateřské FM, ale i na dalších čtyřech fakultách TUL i na Ústavu zdravotnických studií TUL. Kromě česky vyučovaných předmětů probíhá výuka i v anglickém jazyce (zejména v oborech "Mechatronics" a "Engineering of Interactive Systems"). Členové ústavu jsou aktivně zapojeni do řady národních i mezinárodních vzdělávacích projektů jako jsou projekty ESF, Tempus, Cíl 3 / Ziel 3 aj.